ارتباط ناشناخته. ارتباط بدون سانسور. ارتباط برقرار نمی‌شود. سایت اصلی احتمالاً زیر سانسور است. ارتباط با سایت (های) موازی برقرار شد. ارتباط برقرار نمی‌شود. ارتباط اینترنت خود را امتحان کنید. احتمال دارد اینترنت به طور سراسری قطع شده باشد. ادامه مطلب

زنان در استادیوم‌های ایران؛ کلی دارای استقلال یا جزئی وابسته به نهاد خانواده

مهدیس صادقی پویا - جایگاه زنان در خانواده بر حسب جایگاه آنان در جامعه و در بخش‌های مختلف آن مانند بازار کار کجاست و چگونه منجر به تعیین حدود استقلال یا عدم استقلال آن‌ها خواهد شد؟ میزان تأثیرگذاری دیگر عوامل، همچون تعاریف نظری در باب زنانگی در این زمینه چقدر است؟

نظر بدهید

در پرکردن فرم خطایی صورت گرفته

نظرها

  • علی اکبر

    رفتن زنان به ورزشگاه ها، بخصوص برای تماشای فوتبال مردانه، در تمامی جهان، غالبا واکثرا به همراه تمامی خانواده و یا در مجاورت یک مرد است. من این را در تمامی ورزشگاه های انگلستان و اسپانیا مشاهده کرده ام. البته معلوم است که اگر زنی به تنهایی یا با دوستان زنش‌ به ورزشگاه بیاید از ورود او جلوگیری نمی شود. به دنبال نابودی نهاد خانواده نباشیم که این هدف پیش از همه چیز انبوهی از زنان جامعه را در معرض آزار نهادینه شده جنسی ، طبقاتی قرار می دهد. این را هم مشاهده کرده ام، چه جوامع مرد سالار و چه به اصطلاح جوامع غیرمرد سالار . خانواده، در اکثریت مواقع ، در همه ی جوامع، نزدیک ترین پناهگاه، انسان در معرض خطر آزار است. در تامین سلامت خانواده، برای محافظت از زنان در مقابل آزار جهانشمول مردانه، با تلاش برای ایجاد عدالت اجتماعی، موثر باشیم.