تجمع مردم خرمشهر در اعتراض به بی‌آبی نماز جمعه را مختل کرد

خط لوله غدیر، تنها منبع آب آشامیدنی خرمشهر و آبادان در منطقه هویزه شکسته. معترضان سبب شدند که نماز جمعه با تأخیر برگزار شود. تا پایان نماز اعترضات ادامه داشت.