دادستان تهران: وزارت علوم وضعیت دانشجویان بازداشتی را رسماً پیگیری نکرده

دولت می گوید تعداد دانشجویان بازداشتی ۱۱ نفر است، دادستان تهران اما شمار آنها را پنج تن دانست. جعفری دولت‌آبادی گفت شرکت در تظاهرات «جرمی سنگین» است.