مخالفان سوری مذاکره با روسیه را برای واگذاری درعا آغاز کردند

به گفته سازمان ملل، حملات هوایی به درعا تا کنون ۱۶۰ هزار تن را آواره کرده است. با میانجیگری اردن، کمیته‌ای از «ارتش آزاد» در حال مذاکره با روسیه هستند.