خرمشهر: مأموران امنیتی به روی معترضان آتش گشودند

ساکنان خرمشهر و آبادان به بی‌آبی و شوری آب شرب معترضند. در خرمشهر معترضان به میدان اصلی شهر رفتند اما با رگبار و گاز اشک‌آور مأموران امنیتی مواجه شدند.