بازگشت به اقتصاد کوپنی؟_ «رفاه کارت» و پنج توافق دولت و مجلس

نمایندگان می‌گویند مجلس و دولت بر سر برخی راهکارها برای حل بحران‌ اقتصادی به توافق رسیده‌اند، از جمله: در نظر گرفتن سبد کالا برای اقشار کم‌درآمد و اعطای اختیارات به استان‌ها.