فرید براتی معاون پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی ایران گفته است: سه هزار منطقه حاشیه‌نشین در ایران وجود دارد. او جمعیت ساکن در این مناطق را ۱۱ میلیون تا ۱۹ میلیون تن اعلام کرده و گفته است: ساکنان این مناطق به دلایل مختلف با جرم‌ها و آسیب‌های اجتماعی روبرو هستند. به گفته براتی اعتیاد یکی از اصلی‌ترین آسیب‌های اجتماعی در مناطق حاشیه‌نشین به شمار می‌رود. پیشتر وزیر راه و شهرسازی جمهوری اسلامی نیز ساکنان مناطق حاشیه‌نشین و بافت‌های فرسوده شهری را ۱۳ میلیون تا ۱۸ میلیون تن اعلام کرده بود. جمعیت مناطق حاشیه‌نشین در سال‌های گذشته افزایش چشمگیری داشته است. دولت جمهوری اسلامی بازسازی بافت‌های فرسوده و حاشیه‌نشین را به عنوان یکی از برنامه‌های اصلی وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده اما به دلیل آنچه که «کمبود اعتبارات» اعلام شده، این برنامه به کندی پیش می‌رود.