تقلای ایران برای مقابله با تحریم‌ها: صادرات نفت خصوصی‌سازی می‌شود

وزیر نفت ایران در نامه‌ای به دبیرکل اوپک از احتمال افزایش تولید نفت عربستان انتقاد کرد. گمان‌ می‌رود خصوصی‌سازی نفت جای پای سپاه در اقتصاد را محکم‌تر کند.