گزارش مجلس: در واردات خودرو سازمان توسعه و تجارت و وزارت صنعت تخلف کرده‌اند

دو کمیسیون مجلس درباره واردات غیرقانونی خودروها گفته‌اند که تخلف زمانی رخ داده که سامانه ثبت سفارش خودرو بسته بوده، ولی ۶ هزار خودرو ثبت سفارش شده. وزارت صنعت هم به آن «معترف» است.