روحانی: نتیجه جلوگیری از صادرات نفت ایران را خواهید دید

در پی اعلام آمادگی عربستان سعودی برای افزایش تولید نفت خود، امارات متحده نیز از توانایی تولید ۳,۵ میلیون بشکه نفت در روز خبر داده. روحانی در سوئیس گفت معنی ندارد که نفت ایران صادر نشود و نفت منطقه صادر شود.