ابوظبی علیه تهران: از مسدودکردن دارایی‌ها تا افزایش تولید نفت

امارات دارایی‌های ۹ شخص و شرکت ایرانی را به دلیل ارتباط با سپاه قدس مسدود کرد و گفت می‌تواند همچون ریاض ظرفیت تولید نفت را صدهاهزار بشکه افزایش دهد.