نشست پوتین و ترامپ: آنچه اروپایی‌ها از آن می‌ترسند

این نفس ملاقات با پوتین نیست که اروپایی‌ها را نگران کرده، چراکه آنها خود به‌طور منظم با او دیدار می‌کنند. زمان این دیدار هم، چندان مایه‌ نگرانی آنها نیست. مشکل اینجاست که آنها نمی‌توانند نتیجه احتمالی این ملاقات را پیش‌بینی کنند.