دیپلماسی تهدید و مطالبه در وین: ایران چشم‌انتظار بسته پیشنهادی اروپاست

سخنگوی وزارت خارجه ایران می‌گوید بسته پیشنهادی اروپا برای حفظ برجام نهایی شده. پارلمان اروپا در همین راستا از همکاری بانک سرمایه‌گذاری اتحادیه با ایران حمایت کرد.