علیرضا حیدری عضو کمیته بیمه و درمان خانه کارگر می‌گوید با تصمیم شورای عالی بیمه و سلامت از ابتدای تیرماه ۸۰ قلم دارو که به نسخه پزشک نیازی ندارند از پوشش بیمه خارج شده‌اند و این هزینه‌های درمانِ کارگران و بازنشستگانِ کم‌درآمد را افزایش خواهد داد و دفترچه‌های بیمه در ۸۰ درصد مراجعات بلااستفاده شود. در فهرست این اقلام، طیف گسترده‌ای از داروهایی قرار دارند که طول دوره و شیوه مصرف مشخصی دارند و این را پزشکان و داروسازان باید بررسی کنند که آیا مصرف این داروها خارج از نظام نسخه‌ای، درست است و این‌که آثار سوءمصرف این داروها در جامعه چگونه خواهد بود. علیرضا حیدری می‌گوید این تصمیم در عرصه سلامت بی‌نظمی ایجاد می‌کند و از بُعد هزینه‌ای، به لحاظ گستردگی مصرف این داروها در حوزه درمان، تأثیر اقتصادی بر زندگی اقشار کم‌درآمد خواهد گذاشت. او گفت این داروها بیشتر در درمان سرپایی مصرف دارند، درواقع درمان پایه مردم را تشکیل می‌دهند؛ بنابراین وقتی این داروها را از شبکه درمان خارج کنیم، عملاً درمان سرپایی تا حدود زیادی تعطیل می‌شود و در این شرایط مردم مجبور می‌شوند بخش بیشتری از هزینه‌های درمان را از جیب بپردازند.