سردار امیرحسین یاوری، معاون تربیت و آموزش نیروی انتظامی از کاهش میانگین وزنی مأموران و پرسنل ناجا خبر داد. یاوری گفت: «نظارت ما بر وزن و شرایط جسمی مأموران‌مان یک موضوع دائمی است. (...) ممکن است به دلیل استرس ناشی از کار، فشار کار و... برخی از افراد وزن‌شان افزایش یا کاهش یابد که ما بر این موارد نظارت داریم.» به‌گفته معاون تربیت و آموزش نیروی انتظامی به‌تازگی سختگیری‌های بیشتری در این مورد اعمال می‌شود. امیرحسین یاوری سال گذشته خستگی کار را عامل اصلی چاقی مأموران نیروی انتظامی دانسته و گفته بود: «لاغر شدن و کاهش وزن، ارتباط چندانی به حرکات ورزشی ندارد و تناسب اندام بیش از هر چیز به آرامش فکری مرتبط است و طبعاً مأمورانی که تمام‌وقت می‌دوند و در مأموریت هستند، فرصتی برای تمدد اعصاب و تمرکز برای تناسب اندام خود ندارند.» برنامه‌ریزی‌ نیروی انتظامی آن است که تا سال ۹۹ میانگین وزنی مأموران به میانگین وزنی استاندارد و مطلوب برسد.