درعا تسلیم شد

هدف بعدی بشار اسد در جنوب سوریه قنیطره در مرز اسرائیل است. اسرائیل جمعه به آنجا، به یک مقر ارتش سوریه در بلندی‌های جولان حمله هوایی کرد.