دولت جدید سوسیالیست اسپانیا جمعه ۱۵ تیر / ششم ژوئن با ارائه خدمات رایگان درمانی مربوط به بارداری برای زنان مجرد و لزبین‌ها موافقت کرد. تصویب این موضوع در نشست کالینه دولت جدید همزمان با جشن‌های «پراید» دگرباشان جنسی در مادرید بود. دولت پیشین که در آن حزب محافظه‌کار قدرت را در دست داشت،‌ این خدمات رایگان را برای کاهش هزینه‌های دولتی لغو کرد. دولت سوسیالیست پدرو سانچز پس از برکناری ماریانو راخوی یک ماه پیش به قدرت رسید. مقام‌های جدید وعده داده‌اند که از سیاست‌های ریاضتی محافظه‌کاران فاصله بگیرند. سولداد موریلو، وزیر برابری اسپانیا پس از تصویب حمایت از بارداری زنان مجرد و لزبین‌ها توئیت کرد: «امروز زن‌ستیزی به پایان رسید.» دولت جدید اسپانیا به‌لحاظ شمار بالای وزیران زن، در تاریخ این کشور بی‌سابقه است. ۱۱ وزیر از ۱۷ وزیر کابینه زن هستند.