سرکوب فعالان حقوق درویشان گنابادی ادامه دارد. کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی گزارش داده که هفت مأمور مسلح بامداد یکشنبه ۱۷ تیر به خانه مادری مصطفی دانشجو،‌ از مدیران وب‌سایت مجذوبان نور هجوم بردند و این وکیل دادگستری را به مکان نامعلومی منتقل کردند. بازپرس شعبه سوم دادسرای امنیت (شهید مقدس) حکم بازداشت او را صادر کرده بود. به گزارش این کمپین، مأموران مسلح در خانه را شکاندند و برای بازداشت دانشجو اسلحه کشیدند و بر اثر این اتفاق،‌ مادر، همسر و دختر خردسال او به اورژانس بیمارستان منتقل شدند. دانشجو چندی پیش در مصاحبه با مجله «حقوق ما» گفته بود «هیأت حاکمه از استقلال کانون وکلا نگران است». دانشگاه آزاد تهران یک سال پیش به او اعلام کرده بود که دیگر حق ادامه تحصیل در رشته کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی را ندارد.