حسن‌رضا یوسفی، یکی از اعضای شورای ولایتی غزنی یکشنبه ۱۷ تیر به خبرگزاری «صدای افغان» گفت که گروه طالبان همزمان با سفر مقام‌های ارشد امنیتی به شهر غزنی،‌ به نزدیکی اقامتگاه آنها حمله راکتی کرد. دو راکت طالبان در ۱۵ متری محل برگزاری جلسه این مقام‌ها فرود آمد. طارق‌شاه بهرامی، وزیر دفاع افغانستان همراه با هیأتی بلندپایه از مقام‌های امنیتی برای بررسی وضعیت غزنی به آنجا سفر کرده است. طالبان حضوری قدرتمند در ولایت غزنی دارد. یوسفی به صدای افغان گفته که بیشتر مناطق غزنی در تصرف طالبان است اما «خبری از عملیات نظامی و اراده جدی برای سرکوب طالبان در این ولایت نیست».