کارگران نیشکر هفت تپه از آغاز دوباره اعتصاب در این واحد تولیدی خبر دادند. اتحادیه آزاد کارگران گزارش کرد که کارگران نی‌بر نیشکر هفت‌تپه صبح یکشنبه ۱۷ تیر در اعتراض به عدم پرداخت دستمزدها و تحقق وعده مدیران شرکت و مسئولان محلی دست از کار کشیدند. همچنین گروهی از کارگران نیشکر هفت‌تپه با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کردند که از صبح دوشنبه ۱۸ تیر تا زمانی که «وضعیت کارخانه روشن نشود» اعتصاب خواهند کرد. در این فراخوان ادامه فشار امنیتی، احضار و تهدید کارگران به اخراج از دلایل اعتصاب اعلام شده است. در این فراخوان آمده است: «در اعتراض به عدم پایبندی این بخش خصوصی در تحقق خواسته‌های ما کارگران از جمله مشخص شدن وضعیت شغلی (قرارداد کردن یکسان کارگران) عدم پرداخت همه مطالبات، عدم تحقق بروز رسانی حقوق، عدم امنیت شغلی، تقسیم بندی اراضی شرکت یا همان تجزیه هفت تپه و تردد مدیران ضد کارگری در شرکت و تهدید کارگران از سوی مدیران» کارگران اعتصاب خواهند کرد و خواستار پایان بخشیدن به تهدید کارگران، تامین امنیت شغلی و بازگشت قسمت‌های جدا شده از مجتمع نیشکر هفت‌تپه به این واحد تولیدی هستند. نیشکر هفت‌تپه طی سال‌های گذشته یکی از کانون‌های اصلی اعتراض‌های کارگری در ایران بوده و شماری از کارگران این واحد تولیدی بازداشت و برای آنان پرونده قضایی تشکیل شده است.