خبرگزاری دولتی دانشجویان ایران (ایسنا) در گزارشی به آشفتگی بازار سیگار پس از تصویب لایحه بودجه ۱۳۹۷ و بحران در بازار ارز پرداخته است. به گزارش ایسنا، سیگار در مناطق مختلف تهران با قیمت‌های متفاوت و دلبخواهی عرضه می‌شود. پس از آنکه مجلس ایران عوارض سیگار را افزایش داد، قیمت خرده‌فروشی هر نخ سیگار تولید داخل و خارج افزایش یافت. به گفته ایسنا، فروشندگان آن زمان در انتظار فرصت مناسب دست به احتکار زدند. افزایش قیمت ارز نیز به کمیاب‌شده مواد اولیه مورد استفاده در تولید سیگار، از جمله کاغذ سیگار، فویل آلومینیومی، نوار دو میلی متری و توتون شده است. ارز برای واردات ۷۰ درصد این مواد اولیه تخصیص داده نشده است. مصرف سالانه سیگار در ایران معادل ۵۵ میلیارد نخ است.