درخواست ایران از اروپا: ۳۰۰ میلیون یورو پول نقد برای انتقال به تهران با هواپیمای مسافربری

روزنامه بیلد چاپ آلمان: معاون بین‌الملل بانک مرکزی با دفتر صدراعظم آلمان، وزارت خارجه و وزارت دارایی این کشور در گفت‌وگوست. نهادهای اطلاعاتی آمریکا و اسرائیل هشدار داده‌اند.