وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ایران برای کارفرمایان و کارگاه‌های تولیدی که فارغ‌التحصیلان دانشگاهی را جذب کنند، معافیت از پرداخت حق بیمه اعمال می‌کند. بر اساس بخشنامه «طرح اعمال مشوق های بیمه کارفرمایی» بنگاه‌های اقتصادی بخش‌های خصوصی و تعاونی در صورت جذب فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌ها به مدت یکسال از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما معاف خواهند بود. معافیت از پرداخت حق بیمه برای آن دسته از بنگاه‌هایی که فارغ‌التحصیلان دارای گواهی دوره کارورزی را جذب کنند، دو سال اعلام شده است. این بخشنامه همچنین به کارفرمایان و بنگاه‌های اقتصادی این امکان را می‌دهد که در مقابل پرداخت حق بیمه سهم کارفرما دو کارگر، یک نیروی کار تازه بدون پرداخت حق بیمه جذب کنند. دولت متعهد شده است که حق بیمه نیروهای تازه جذب شده در قالب این طرح را پرداخت کند. این طرح در ادامه طرح کارورزی است که به منظور جذب فارغ‌التحصیلان دانشگاهی در بنگاه‌های تولیدی با دستمزد ماهیانه حداکثر ۳۰۰ هزار تومان به اجراء درآمد. دولت در حالی پرداخت حق بیمه سهم کارفرما نیروهای کار تازه جذب شده بر اساس این طرح را تقبل کرده که بالغ بر ۱۵۰ هزار میلیارد تومان بدهی انباشته به سازمان تامین اجتماعی دارد. مجلس در قانون بودجه امسال دولت را به پرداخت حداقل ۵۰ هزار میلیارد تومان از بدهی‌هایش به تامین اجتماعی موظف کرده است. اجرای این طرح می‌تواند حجم بدهی‌های دولت به سازمان تامین اجتماعی را که با بحران مالی روبرو است، افزایش دهد.