در شهرستان گِرمی، واقع در شمال غرب ایران و شمال استان اردبیل، آتش‌سوزی در اراضی و باغات مرزی ۵ میلیارد تومان خسارت وارد کرد. فرهاد عبدالعلی‌پور، مدیرکل مدیریت بحران استان اردبیل گفته این آتش‌سوزی از آن طرف مرزها سرایت کرده و علت آن سوزاندن کاه و کلش بوده که با توجه به خشک بودن بستر رودخانه بالهارود به اراضی گرمی سرایت کرده است. ۳۰۰ هکتار از اراضی زراعی و باغی شهرستان گرمی در این آتش‌سوزی دچار حریق شد. گرمی با جمهوری آذربایجان ۹۳ کیلومتر مرز مشترک دارد که همه ساله در این روزها مرزنشینان به دلیل آتش زدن کاه و کلش در مناطق مرزی با خطر حریق روبه‌رو هستند.