رئیس کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی ایران گفته است که ۶۰ درصد بازنشستگان حداقل بگیر هستند. علی‌اصغر بیات همسان‌سازی حقوق مستمری‌بگیران را خواسته اصلی بازنشستگان از دولت عنوان کرد. در همین رابطه جمشید تقی‌زاده مدیرعامل صندوق بازنشستگان کشوری هم گفته است یک سوم حقوق بازنشستگان به طور معمول صرف هزینه‌های دارو و درمان می‌شود. به گفته او هزینه‌های درمانی در حقوق بازنشسته‌ها اخلال ایجاد می‌کند. تقی‌زاده گفته که برای کاهش سهم بازنشستگان از هزینه درمان، بازنشستگان تحت پوشش بیمه تکمیلی قرار خواهند گرفت. نتایج یک بررسی در آبان سال گذشته نشان می‌دهد که ۵۲ درصد بازنشستگان در ایران درآمد کافی ندارند و برای تامین هزینه زندگی با مشکل روبرو هستند. ۴۸ درصد بازنشستگان هم گفته‌اند که فاقد بیمه‌های تکمیلی‌اند. ۳۲ درصد نیز معتقدند که از خدمات بهداشتی و درمانی مناسب برخوردار نیستند. بازنشستگان در سال‌های گذشته بارها مقابل سازمان تامین اجتماعی و مجلس شورای اسلامی تجمع کردند و خواستار اجرای قانون یکسان‌سازی حقوق بازنشستگان شدند