انجمن حمایت از حقوق کودکان ایران در بیانیه‌ای با اشاره به پخش سخنان اعتراف گرنه یک دختر ۱۷ ساله از تلویزیون ایران، آن را نماد مشخص و بارز خشونت علیه کودکان خوانده است.مائده هژبری و چند رقصنده دیگر مدتی قبل به دلیل راه‌اندازی صفحات اینستاگرامی و انتشار فیلم رقص تحت تعقیب قرار گرفتند. در بخشی از بیانیه آمده است: «ایجاد چنین فضای حقارت‌آمیزی نوعی کودک‌آزاری روانی تلقی شده و به جهت عمومی بودن این جرم مدعی‌العموم می‌تواند راسا وارد ماجرا شده و نسبت به خاطیان طرح دعوا کنند.» این انجمن اعلام کرده که شکایت و اعتراضی را مبتنی بر استنادات قانونی به شورای نظارت بر سازمان صدا و سیما ارائه کرده است.