به گزارش خبرگزاری تسنیم، دیوان عالی جمهوری اسلامی ایران با درخواست اعاده دادرسی حمید بقایی، معاون سابق محمود احمدی‌نژاد و سعید مرتضوی، دادستان سابق تهران مخالفت کرده است. حمید بقایی با اتهامات مالی و امنیتی محاکمه به ۱۵ سال زندان محکوم شده. بقایی در آغاز دوران محکومیتش مدتی را به اعتصاب غذا گذارند و یک بار هم برای مرخصی به منزل بازگشت. سعید مرتضوی دادستان وقت تهران و مدیرعامل پیشین سازمان تأمین اجتماعی در پرونده جان‌باختگان بازداشتگاه کهریزک و «ورود غیر قانونی به خانه یک نماینده مجلس» به دو سال و نیم زندان محکوم شد. او که متواری بود ۲ اردیبهشت در یکی از شهرهای شمال ایران بازداشت شد. در منزل، در کنار او زنی زندگی می‌کرد که همسرش نبود. طرفداران محمود احمدی‌نژاد می‌گویند قرار دادن نام حمید بقایی در کنار نام سعید مرتضوی «حقه کثیف» قوه قضائیه است. حمید بقایی هنوز به این خبر واکنش نشان نداده.