فعالیت‌های کارخانه «صنایع چراغ جلو اتومبیل مدرن» که قطعات مورد نیاز خودروسازی‌های بزرگ ایران را تامین می‌کند با بیش از ۷۰۰ کارگر متوقف شد. معیشت ۵ هزار نفر به طور غیر مستقیم در خطر قرار گرفته است. مدیر امور مالی این شرکت به خبرگزاری کار ایران (ایلنا) گفته است به دلیل تحریم کالا این شرکت تعطیل شده. کره جنوبی از ارسال پلی کربنات، ماده اولیه تولید چراغ خودرو به ایران خوداری می‌کند و ترکیه هم همکاری نکرده است. دستمزد اردیبهشت و خرداد ۷۰۰ کارگر این کارخانه پرداخت نشده.