محمود بهشتی لنگرودی از فعالان کانون صنفی معلمان از دوشنبه یازدهم تیرماه در زندان اوین دست به اعتصاب غذا زده است. کانون صنفی معلمان نوشته است بهشتی لنگرودی در ده روز گذشته برای «نشان‌دادن حسن‌نیت و ایجاد فرصت پاسخگویی برای مسوولین» از رسانه‌ای کردن اعتصاب غذای خود خودداری کرده بود. از آن جا که بهشتی لنگرودی در گذشته نیز در اعتراض احکام صادره و شیوه‌های غیرقانونی دادرسی فعالان صنفی دست به اعتصاب غذای طولانی زده بود آسیب بسیاری دیده و این اعتصاب غذا جان او را تهدید می‌کند. محمود بهشتی لنگرودی که از بنیانگذاران کانون صنفی معلمان است و مدتی نیز دبیرکل این تشکل بوده است از نیمه اول دهه هشتاد تا کنون بارها بدلیل فعالیت در تشکل صنفی معلمان و مشارکت در اعتراضات آن‌ها بارها احضار و زندانی شده است. او که در بهار ۹۵ درپی یک اعتصاب غذای طولانی از زندان آزاد شده بود در شهریور سال ۹۶ مجددا دستگیر و روانه زندان اوین شد.