یازده کارگر چاه‌کن از روز چهارشنبه 20 تیر در چاه‌های چند منطقه شهر کاشان حبس شده بودند. خبرگزاری جمهوری اسلامی در خبری که بعد از ظهر روز پنجشنبه 21 تیر مخابره کرد، علت حبس‌شدن کارگران را قطع برق اعلام کرده و افزود کارگران توسط امدادگران آتش‌نشانی نجات یافته‌اند. مدیر روابط عمومی آتش‌نشانی کاشان گفته است کارگران در چاه‌هایی در خیابان‌های باباافضل، کارگر، امیرکبیر و میدان های عامریه، پلیس، خیران و محله یزدآباد کاشان محبوس شده بودند و آسیبی ندیده‌اند.