Share

حفر چاه و برداشت‌های غیرمجاز از منابع زیرزمینی برای مصارف کشاورزی سبب کم آبی و خشکسالی در بسیاری از روستاهای استان خراسان شمالی شده است. اهالی روستای قزلر در شهرستان بجنورد با کمبود آب شرب مواجه شده‌اند. در این روستا آب‌رسانی به وسیله تانکر انجام می‌شود. بیش از نیمی از استان خراسان شمالی گرفتار خشکسالی است. به گفته کارشناسان، اثرات خشکسالی در ۵۱ درصد این استان شدید، در ۳۶ درصد آن متوسط و در ۹ درصد خفیف ارزیابی می‌شود.

Share