داعش مسئولیت حمله به پست بازرسی عربستان سعودی را برعهده گرفت

در حمله به یک پست بازرسی در استان قصیم عربستان سعودی دست‌کم چهار نفر کشته شدند. پس از گذشت پنج روز از این رویداد، داعش مسئولیت این حمله را برعهده گرفت.