شورای نگهبان لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را رد کرد

دولت روحانی چهار لایحه به مجلس فرستاد تا از «فهرست سیاه» گروه ویژه اقدام مالی بیرون بماند. دو لایحه تصویب‌شده در مجلس را شورای نگهبان رد کرد و بقیه لوایح تصویب نشدند.