«برگردیم، کشته می‌شویم» − پناه‌جویان افغان در آلمان

نام افغانستان با ناامنی گره خورده اما پناهجویان افغان با توافق برلین و کابل، از آلمان اخراج می‌شوند. جوانی ۲۳ساله در روز بازگشت اجباری خودکشی کرد.