الهه الله‌کریمی، یک فعال اجتماعی که درباره نحوه زندگی و کار کودکان زباله‌گرد در کرج مطالعه می‌کند به خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)گفته است ۸۵ درصد کودکان زباله‌گرد کرج، افغانستانی، ۱۳ درصد ایرانی و ۲ درصد پاکستانی هستند. در کرج ۶۰ محل دپو جمع‌آوری زباله وجود دارد. در این مکان‌ها آلونک‌هایی از زباله در میان کوهی از پسماند به محل زندگی این کودکان تبدیل شده که بسیاری از آنها فاقد دستشویی و حمام است. الله کریمی گفته است: «از ۶۰ گاراژی که ما در آن حضور یافتیم فقط سه گاراژ دستشویی و حمام داشت. این وضعیت باعث شیوع بیماری‌های مختلفی در میان کودکان شده است. حتی ما در بازدیدهای میدانی کودکی را دیدیم که دو انگشت او توسط موش خورده شده بود.» به گفته این فعال اجتماعی این کودکان بیش از ۱۰ ساعت در روز و گاهی حتی ۲۰ ساعت برای پیمانکارانی که با شهرداری طرف قراردادند کار می‌کنند.