بیش از ۵۰ راننده وانت‌بار، مینی‌بوس، اتوبوس، تریلی و لودر که مسئولیت جابجایی ‌حمل بار و کارگران را در بین مزارع کشاورزی نیشکر هفت‌تپه به عهده دارند، هفت ماه است که مزد نگرفته‌اند. هفته گذشته رانندگان یک روز اعتصاب کردند و کارفرما ناگزیر شد به حساب آن‌ها نفری یک میلیون تومان واریز کند. یکی از رانندگان به خبرگزاری کار ایران (ایلنا) گفته است: «رانندگان معترض حتی پول بنزین مورد نیاز برای روشن کردن ماشین‌های خود را ندارند و تا امروز با قرض گرفتن به کار خود ادامه داده‌اند.»