سردار حسین رحیمی، فرمانده انتظامی تهران بزرگ اعلام کرده که حمید مظلومین (سلطان سکه) همراه با پسرش و ۲۷ نفر از اعضای باندش دستگیر و پرونده‌ای کامل از اتهامات او نیز تهیه شده است. فرمانده انتظامی تهران بزرگ به رسانه‌های داخلی گفته است: « ۵۰ نفر از خریداران عمده سکه در دست پلیس هستند و ۳۵شرکت موبایلی هم پرونده‌های تخلفاتشان در دست پلیس است و سه بازپرس به صورت ویژه در این پرونده ها دخالت دارند.»