چگونه دموکراسی می‌میرد؟

استیون لوینسکی و دانیل زیبلت، دو استاد دانشگاه آمریکایی در یک اثر پژوهشی این پرسش را بررسی کرده‌اند و به یک الگوی تکرار شونده رسیده‌اند.