اعتراض‌های عراق: درگیری پلیس و معترضان در برابر یک میدان نفتی بصره

قطع برق در بصره سرآغاز اعتراضات بود. وزارت برق عراق اعلام کرد که مذاکرات با ایران برای ازسرگیری واردات برق شسکت خورده است. وزیر برق عراق این هفته به ریاض خواهد رفت.