تجمع اعتراضی صدها تن از بازنشستگان بانک‌های تهران

بازنشستگان در تجمع سه‌شنبه ۲۶ تیر خود از مدیر صندوق بازنشستگی کارکنان بانک‌ها خواستند یا به وعده همسان‌سازی مقرری بازنشستگان عمل کند و یا استعفا دهد.