ظریف: به اقدام عملی اروپا نیاز است

وزیر خارجه ایران در پی توافق با «غرب منهای ترامپ» است: اقدام عملی برای حفظ منافع ایران از برجام و ایفای نقش فعالانه‌تر در خاورمیانه، همسو با تهران.