محمد جواد آذری جهرمی در گفت‌وگو با سایت الف اعلام کرد که وزارت ارتباطات هیچگونه امکانی در اختیار تلگرام قرار نداده است. سردار محمدحسین جلالی، رئیس سازمان پدافند غیرعامل ایران ادعا کرده بود که سرورهای هات تلگرام و تلگرام طلایی در طبقه نهم ساختمان وزارت ارتباطات قرار دارند. به دعوت وزیر ارتباطات خبرنگاران از این محل بازدید کردند و چیزی نیافتند. آذری جهرمی در گفت‌وگو با الف گفته است: «در سالن طبقه نهم هیچ‌ چیزی نیست. چه تفاوتی می‌کند کارشناسان بازدید کنند یا خبرنگاران؟ آدرس غلط به مردم می‌دهند. آقایان می‌توانند بروند و طبقه نهم را ببیند که در این سالن جز میز پینگ‌پونگ و فوتبال‌دستی چیزی نیست.» آذری جهرمی یک بار دیگر به تأکید اعلام کرد که وزارت ارتباطات «سر سوزنی» امکانات در اختیار تلگرام قرار نداده و از «یک گروه سیاسی» مشخص خواست که با «مردم و روان مردم» را به بازی نگیرد. او درباره هویت این گروه سیاسی سکوت کرد.