به گزارش روزنامه «تایمز»، ترزا می، نخست‌وزیر بریتانیا نمایندگان هم‌حزبی مخالف خود را به برگزاری دوباره انتخابات در تابستان امسال تهدید کرده است. شماری از اعضای حزب حاکم محافظه‌کار با طرح ترزا می برای روند خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا (برگزیت) مخالفند. بریتانیا در چهارسال اخیر یکی از متلاطم‌ترین دوره‌های سیاسی اخیر خود را پشت سر گذاشته و شاهد برگزاری چهار انتخابات عمده بوده: همه‌پرسی استقلال اسکاتلند (۲۰۱۴)، انتخابات سراسری (۲۰۱۵)، همه‌پرسی برگزیت (۲۰۱۶) و انتخابات پیش‌ازموعد به درخواست می (۲۰۱۷). هفته گذشته پس از اعلام دستیابی به توافق با اعضای کابینه بر سر طرح برگزیت ترزا می در چکرز، اقامتگاه نخست‌وزیری، ۱۰ تن از محافظه‌کاران حامی کارزار برگزیت از مقام‌شان استعفاء دادند. بوریس جانسون، وزیر خارجه، دیوید دیویس، وزیر برگزیت، استیو بیکر، معاون پارلمانی وزیر برگزیت، ماریا کالفیلد، نایب رئیس زنان حزب محافظه‌کار و بن بردلی، نایب رئیس جوانان حزب محافظه‌کار از جمله این استعفاءدهندگان هستند.