شش درویش گنابادی محبوس در زندان تهران بزرگ از حضور در جلسات محاکمه دادگاه انقلاب خودداری کرده‌اند. این افراد که سایت مجذوبان نور آنها را احمد ایرانی‌ خواه، سعید دوراندیش، وحید خموشی، علی خموشی، رضا سیگارچی و حمید رشیدی معرفی کرده است، گفته‌اند: «قضات دادگاه انقلاب هنگام محاکمه درویشان گنابادی مانند بازیگرانی‌ که نمایشنامه‌ای را از بر کرده‌ باشند، هر بار حرف‌های تکراری می‌زنند و تنها خواست‌شان از حضور ما در دادگاه، تحقیر شخصیت و تفتیش عقیده‌ ماست.» آنها همچنین گفته‌اند: «نمایشی که به اسم محاکمه در دادگاه انقلاب برگزار می‌شود، یک مونولوگ کسل‌کننده است با محتوای تحقیر درویشان‌ گنابادی که تنها بازیگر آن شخص قاضی‌ است و درویشان باید مانند یک تماشاگر روی صندلی متهم بنشینند و سکوت کنند و سر آخر با هفت سال حکم و ۱۰ سال حکم حبس و تبعید و شلاق بیرون بروند، بدون اینکه حق دفاع و حق وکیل داشته‌ باشند.» این شش درویش تاکید کرده‌اند که برای حدس زدن پایان چنین نمایش مضحکی که دو ماه است در دادگاه انقلاب روی صحنه می‌رود، احتیاجی به رفتن به دادگاه نیست: «ما میل و رغبتی به دیدن این نمایش ظالمانه نداریم.» از میان این افراد، سعید دوراندیش و احمد ایرانی‌خواه برای دومین بار است که از حضور در دادگاه امتناع کرده‌اند.