مقتدی صدر از اعتراضات عراق رسماً حمایت کرد

روحانی بانفوذ شیعه از تمامی احزاب پیروز در انتخابات پارلمانی خواسته تا تحقق خواست معترضان در جنوب عراق، گفت‌وگوها برای تشکیل دولت ائتلافی را به تعلیق درآورند.