ثامن‌الحجج: نام‌هایی که افشا شد، نام‌هایی که افشا نمی‌شود

افشاگری درباره ثامن‌الحجج شباهت دارد به دیگر پرونده‌های مبارزه با فساد در جمهوری اسلامی. افشای نام‌هایی از کانال‌های ویژه و پنهان ماندن دست‌های پشت‌پرده که نقش اصلی را داشتند.