به ابتکار سفارت فرانسه در تهران، نخستین اجرای جهانی ویدئو مپینگ استفان دوژراندو، هنرمند فرانسوی با نام «هزارتوی زمان» شامگاه پنجشنبه ۲۸ تیر در برج آزادی برگزار شد. استیفان دو ژراندو قصد دارد پروژه «هزارتوی زمان» را بر روی بنا‌های مختلف در سطح جهان اجرا کند. نخستین اجرای این رویداد فرهنگی هنری در میدان آزادی تهران انجام شد. در این برنامه، فاطمه ذوالقدر و طیبه سیاووشى نمایندگان مجلس شورای اسلامی، چند سفیر خارجی، شهردار منطقه ٩ تهران و مدیرعامل بنیاد رودکى و مدیر برج آزادی حضور داشتند.