امروز جمعه ۲۹ تیر، پرواز ساعت ۱۸ تهران-استانبول کیش ایر به دلیل عدم تخصیص ارز و مشکلات ناشی از آن لغو شد. به نقل از مدیر روابط عمومی کیش ایر: «از زمان بروز مشکلات ارزی در داخل کشور، کیش ایر موفق به اخذ ارز دولتی از بانک مرکزی نشده و این معضل منجر به زمینگیری دو فروند هواپیمای استیجاری شرکت شده است.» ناتوانی در تأمین قطعات خارجی به دلیل نداشتن منابع ارزی در عین حال باعث خواهد شد فعالیت سایر هواپیماهای این شرکت نیز تحت الشاع قرار گیرد. در این شرایط، اجاره یا جایگزین کردن یک هواپیما نیز به لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه نیست. در طول یک ماه گذشته، بسیاری از پروازهای شرکت‌های هواپیمایی ایران با تأخیر همراه بوده و بعضاً لغو شده است.