ترکش تحریم‌های آمریکا بر تن همسایگان ایران هم می‌نشیند؟

تهران به دنبال راهی برای حفظ کانال‌های مالی و واشنگتن به دنبال تنگ‌تر کردن حلقه تحریم‌ها با همسایگان ایران است. وزارت خارجه ترکیه اعلام کرده که آنکارا از تحریم‌ ایران خشنود نیست.