حجت نظری، عضو شورای شهر می‌گوید سازمان بوستان‌ها و فضای سبز شهر تهران بخشنامه‌ای صادر کرده که بر اساس آن کاشت چمن در تهران ممنوع شده است. به گفته این عضو شورای شهر «نحوه آبیاری فضای سبز تهران و گیاهانی که برای کاشت در فضای سبز تهران انتخاب می‌شوند، همواره انتقاداتی را در برداشته... در همین راستا از همان روزهای اولیه تابستان، تذکر دادیم در مورد کاشت گیاهانِ نامتناسب با اقلیم تهران به ویژه چمن تجدیدنظر شود و آبیاری این فضاها نیز در زمان‌های مناسبی صورت گیرد». بر اساس همین رویکرد سازمان فضای سبز شهر تهران در بخشنامه‌ای اعلام کرده کاشت چمن در سطحِ شهر ممنوع است و تنها گیاهان منطبق با اقلیم باید کاشته شود. علاوه بر این، این بخشنامه مقرر کرده که آبیاری فضای سبز از سوی پیمانکاران شهرداری تنها در فاصله ساعت ۱۸ عصر تا ۶ صبح مجاز است. آبیاری در ساعات گرم سبب تبخیر آب و هدررفت آب ‌می‌شود. اکنون حجت نظری که عضو کمیسیون اجتماعی و فرهنگی شورای شهر هم هست از شهروندان خواسته مسئول باشند و تخلفات مربوط به آبیاری را به دو سامانه ۱۳۷ و ۱۸۸۸ اطلاع‌ دهند.